Használati feltételek

Termék árak és tulajdonságok

Az trend-design az árváltoztatás jogát fenntartja, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállal. Amennyiben változik egy adott termék ára, a trend-design webüzlet tájékoztatja vagy e-mailben, vagy telefonon a vásárlót.
A vásárlásra kínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. A termékek mellett feltüntetett vételár, az bruttó fogyasztói ár, amely tartalmazza a 27%-os Általános forgalmi adót.
Termékeink bemutatását nagy gondossággal készítjük elő, azonban az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.

Felelősség korlátozás

A trend-design webüzletben való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A trend-design semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Bármilyen

 működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a trend-design webshop akadálytalan működését és a vásárlást

 meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

 programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Bármely

 levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése

 szoftver nem megfelelő működése.

A trend-design.hu

 nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a trend-design webüzlethez való csatlakozás miatt következett be

 nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll

 szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az trend-design webshopban történt megjelentés időpontjától lép életbe

 nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt


Egyedül a vásárló felelős a trend-design webüzlethez való kapcsoló-dásáért és az ebben való vásárlásért.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a trend-design webüzletben.
Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a trend-design webüzlet szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Kérem várjon....
Kérem várjon
Terméket elhelyeztük a kosárba!
Tovább vásárolok Vásárolok
Irány a pénztár Pénztár